តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង?

ជនទុច្ចរិត វគ្ក២ | Confidential Assignment 2: International | 공조 2: 인터내셔날

ជនទុច្ចរិត វគ្ក២ | Confidential Assignment 2: International | 공조 2: 인터내셔날

One team new mission.Sep. 07, 2022South Korea129 Min.Not Rated
Your rating: 0
10 1 vote

Pictures

ជនទុច្ចរិត វគ្ក២ | Confidential Assignment 2: International | 공조 2: 인터내셔날
ជនទុច្ចរិត វគ្ក២ | Confidential Assignment 2: International | 공조 2: 인터내셔날
ជនទុច្ចរិត វគ្ក២ | Confidential Assignment 2: International | 공조 2: 인터내셔날
ជនទុច្ចរិត វគ្ក២ | Confidential Assignment 2: International | 공조 2: 인터내셔날
ជនទុច្ចរិត វគ្ក២ | Confidential Assignment 2: International | 공조 2: 인터내셔날
ជនទុច្ចរិត វគ្ក២ | Confidential Assignment 2: International | 공조 2: 인터내셔날
ជនទុច្ចរិត វគ្ក២ | Confidential Assignment 2: International | 공조 2: 인터내셔날
ជនទុច្ចរិត វគ្ក២ | Confidential Assignment 2: International | 공조 2: 인터내셔날
ជនទុច្ចរិត វគ្ក២ | Confidential Assignment 2: International | 공조 2: 인터내셔날
ជនទុច្ចរិត វគ្ក២ | Confidential Assignment 2: International | 공조 2: 인터내셔날
Original Title
IMDb Rating 6.6 1,804 votes
TMDb Rating 7.328 32 votes

Director

Lee Suk-hoon
Director

Cast

Hyun Bin isIm Chul-ryung
Im Chul-ryung
Yoo Hae-jin isKang Jin-tae
Kang Jin-tae
Yoona isPark Min-young
Park Min-young
Jin Sun-kyu isJang Myeong-jun
Jang Myeong-jun
Jang Young-nam isPark So-yeon
Park So-yeon
Lee Hae-yeong isDetective Squad Chief Pyo
Detective Squad Chief Pyo
Park Hoon isCaptain Park
Captain Park
Im Sung-jae isFirst Sergeant Kim
First Sergeant Kim
Yoon Sang-hwa isKim Cheol-soo
Kim Cheol-soo

Related Movies

Transformers Rise Of The Beasts (2023)
Blood Red Sky
Evil Dead Rise (2023)
Maleficent: Mistress of Evil
The Stalking Fields
Dead Silence 2023
Avengers​ Endgame 2019
Don’t Buy the Seller
Pokémon Detective Pikachu
Tulah 6/13
អ្នកលេងកាំប៉ិតហោះនៅផ្ទះសំណាក់ទ្វានាគ | Flying Swords of Dragon Gate
Monster Trucks

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published