តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង?

បញ្ជីភាគ 293 Views រាយការណ៍

  • Creation of the Gods
Creation of the Gods I Kingdom of Storms

Creation of the Gods I Kingdom of Storms

Jul. 20, 2023China148 Min.Not Rated
Your rating: 0
5.5 2 votes

Pictures

Creation of the Gods I Kingdom of Storms
Creation of the Gods I Kingdom of Storms
Creation of the Gods I Kingdom of Storms
Creation of the Gods I Kingdom of Storms
Creation of the Gods I Kingdom of Storms
Creation of the Gods I Kingdom of Storms
Creation of the Gods I Kingdom of Storms
Creation of the Gods I Kingdom of Storms
Original Title 封神第一部:朝歌风云
IMDb Rating 7.2 1,769 votes
TMDb Rating 7.332 101 votes

Director

Wuershan
Director

Cast

Kris Phillips isKing Zhou
King Zhou
Li Xuejian isJi Chang
Ji Chang
Huang Bo isJiang Ziya
Jiang Ziya
Yosh Yu isJi Fa
Ji Fa
Luke Chen isYin Jiao
Yin Jiao
Naran isSu Daji
Su Daji
Xia Yu isShen Gongbao
Shen Gongbao
Yang Le isBo Yi Kao
Bo Yi Kao
Chen Kun isYuanshi Tianzun
Yuanshi Tianzun
Yuan Quan isQueen Jiang
Queen Jiang

Related Movies

Star Wars: The Last Jedi
Dragon Spell 2020
Meg 2: The Trench
For the Emperor
Master | 마스터
Epic 2013
The Thousand Faces of Feijia
Evil Eye
បេសកកម្មទៅឋានព្រះច័ន្ទ | The Moon (2023)
កំពូលអ្នកលេងកាំបិតហោះ
Fatal Journey
The Sleep Curse

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published

close