តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង?

Khflix Ads

បញ្ជីភាគ 117 Views រាយការណ៍

  • Video Player
អ្នកលេងកាំប៉ិតហោះនៅផ្ទះសំណាក់ទ្វានាគ | Flying Swords of Dragon Gate

អ្នកលេងកាំប៉ិតហោះនៅផ្ទះសំណាក់ទ្វានាគ | Flying Swords of Dragon Gate

Jet Li and Tsui Hark are back together.Dec. 15, 2011China125 Min.R
Your rating: 0
6 1 vote

Pictures

អ្នកលេងកាំប៉ិតហោះនៅផ្ទះសំណាក់ទ្វានាគ | Flying Swords of Dragon Gate
អ្នកលេងកាំប៉ិតហោះនៅផ្ទះសំណាក់ទ្វានាគ | Flying Swords of Dragon Gate
អ្នកលេងកាំប៉ិតហោះនៅផ្ទះសំណាក់ទ្វានាគ | Flying Swords of Dragon Gate
អ្នកលេងកាំប៉ិតហោះនៅផ្ទះសំណាក់ទ្វានាគ | Flying Swords of Dragon Gate
Original Title 龍門飛甲
IMDb Rating 5.9 8,541 votes
TMDb Rating 6.301 191 votes

Director

Tsui Hark
Director

Cast

Jet Li isChow Wai On
Chow Wai On
Chen Kun isYu Hua Tian
Yu Hua Tian
Gwei Lun-mei isTribal Princess
Tribal Princess
Chris Lee isGu Shaotang
Gu Shaotang
Mavis Fan isSu Huirong
Su Huirong
Du Yiheng isJi Xueyong
Ji Xueyong
Dillon Wu Di isZhao Tong
Zhao Tong
Zhang Xinyu isImperial consort Wan
Imperial consort Wan

Related Movies

League of Gods
គុំនុំឈាមនៃការសងសឹកទៅកាន់ក្រុមម៉ាស្វៀរ | Night in Paradise | 낙원의 밤
អ្នកក្លាហានចាងអ៊ូជី | The Kung Fu Cult Master
7 Assassins
អ្នកប្រមាញ់ | Badland Hunters
Fearless
គំរាមជើងខ្លាំង | Triple Threat
ប្រយុទ្ធ វគ្គ២ ដើម្បីរាជាណាចក្រ | Kingdom 2: Far and Away | キングダム2 遥かなる大地へ
They Wait in the Dark
Stealing Raden Saleh
Expend4bles
Selina’s Gold

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published