តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង?

ឃាតកររោគចិត្តតាមសម្លាប់់នារីគថ្លង់ | Midnight | 미드나이트

ឃាតកររោគចិត្តតាមសម្លាប់់នារីគថ្លង់ | Midnight | 미드나이트

Silence kills.Jun. 30, 2021South Korea103 Min.Not Rated
Your rating: 0
8 1 vote
Khflix Ads

Pictures

ឃាតកររោគចិត្តតាមសម្លាប់់នារីគថ្លង់ | Midnight | 미드나이트
ឃាតកររោគចិត្តតាមសម្លាប់់នារីគថ្លង់ | Midnight | 미드나이트
ឃាតកររោគចិត្តតាមសម្លាប់់នារីគថ្លង់ | Midnight | 미드나이트
ឃាតកររោគចិត្តតាមសម្លាប់់នារីគថ្លង់ | Midnight | 미드나이트
ឃាតកររោគចិត្តតាមសម្លាប់់នារីគថ្លង់ | Midnight | 미드나이트
ឃាតកររោគចិត្តតាមសម្លាប់់នារីគថ្លង់ | Midnight | 미드나이트
ឃាតកររោគចិត្តតាមសម្លាប់់នារីគថ្លង់ | Midnight | 미드나이트
ឃាតកររោគចិត្តតាមសម្លាប់់នារីគថ្លង់ | Midnight | 미드나이트
ឃាតកររោគចិត្តតាមសម្លាប់់នារីគថ្លង់ | Midnight | 미드나이트
ឃាតកររោគចិត្តតាមសម្លាប់់នារីគថ្លង់ | Midnight | 미드나이트
Original Title 미드나이트
IMDb Rating 6.4 6,527 votes
TMDb Rating 7.135 203 votes

Director

Cast

Jin Ki-joo isKyung-mi
Kyung-mi
Wi Ha-jun isDo-sik
Do-sik
Park Hoon isJong-tak
Jong-tak
Kil Hae-yeon isKyung-mi's Mother
Kyung-mi's Mother
Lee Sang-hee isDrunk Man
Drunk Man
Park Ji-hoon isPolice Officer
Police Officer
Eun-Woo Bae isPolice Officer
Police Officer
Min-woo Choi isOffice Worker
Office Worker
Oh Ji-young isJin Sang-nyeo
Jin Sang-nyeo

Related Movies

Who Rules The World
Titanic 1997
Frozen I
Men of Plastic
Evil Eye
Oppenheimer
Pokémon Detective Pikachu
Cold War
PAPER BEAUTY
Red White Royal Blue (2023)
បេះដូងក្តៅឈិនឡុង | Heart of Dragon | Besdoung Chhin Long
Teenage Mutant Ninja Turtles

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published