តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង?

បញ្ជីភាគ 87 Views រាយការណ៍

  • The Lost Bladesman
The Lost Bladesman

The Lost Bladesman

Apr. 28, 2011China107 Min.Not Rated
Your rating: 0
6 1 vote
Khflix Ads

Pictures

The Lost Bladesman
The Lost Bladesman
The Lost Bladesman
The Lost Bladesman
The Lost Bladesman
The Lost Bladesman
The Lost Bladesman
The Lost Bladesman
The Lost Bladesman
The Lost Bladesman
Original Title 关云长
IMDb Rating 6 4,472 votes
TMDb Rating 6.3 96 votes

Director

Alan Mak
Director

Cast

Donnie Yen isGeneral Guan Yunchang
General Guan Yunchang
Jiang Wen isCao Cao
Cao Cao
Sun Li isQi Lan
Qi Lan
Alex Fong isLiu Bei
Liu Bei
Shao Bing isGeneral Zhang Liao
General Zhang Liao
Andy On isGeneral Kong Xiu
General Kong Xiu
Xuebing Wang isWang Zhi
Wang Zhi
Wang Bo-chieh isEmperor Xian of Han
Emperor Xian of Han
Dong Yong isXuyou / Xun You
Xuyou / Xun You
Li Zonghan isGeneral Qin Qi
General Qin Qi

Related Movies

Smugglers
Ballerina
គុំនុំឈាមនៃការសងសឹកទៅកាន់ក្រុមម៉ាស្វៀរ | Night in Paradise | 낙원의 밤
ជនទុច្ចរិត វគ្ក២ | Confidential Assignment 2: International | 공조 2: 인터내셔날
Thor
The Treacherous
Trolls World Tour
Sword Master
Avengers​ Infinity War 2018
អគារភារវកម្ម | The Tower | 타워
The Flood
League of Gods

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published