តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង?

អគារភារវកម្ម | The Tower | 타워

អគារភារវកម្ម | The Tower | 타워

Tower Sky. 108 Stories. Survive at any cost.Dec. 25, 2012South Korea121 Min.Not Rated
Your rating: 0
8 1 vote
Khflix Ads

Pictures

អគារភារវកម្ម | The Tower | 타워
អគារភារវកម្ម | The Tower | 타워
អគារភារវកម្ម | The Tower | 타워
អគារភារវកម្ម | The Tower | 타워
អគារភារវកម្ម | The Tower | 타워
អគារភារវកម្ម | The Tower | 타워
អគារភារវកម្ម | The Tower | 타워
អគារភារវកម្ម | The Tower | 타워
អគារភារវកម្ម | The Tower | 타워
អគារភារវកម្ម | The Tower | 타워
Original Title 타워
IMDb Rating 6.5 6,621 votes
TMDb Rating 6.982 247 votes

Director

Kim Ji-hoon
Director

Cast

Sol Kyung-gu isKang Young-ki
Kang Young-ki
Son Ye-jin isSeo Yoon-hee
Seo Yoon-hee
Kim Sang-kyung isLee Dae-ho
Lee Dae-ho
Jo Min-ah isLee Ha-na
Lee Ha-na
Do Ji-han isLee Seon-woo
Lee Seon-woo
Ahn Sung-ki isYeouido Fire Station Chief
Yeouido Fire Station Chief
Lee Han-wi isKim Jang-ro
Kim Jang-ro
Cha In-pyo isPresident Jo
President Jo
Song Jae-ho isMr. Yoon
Mr. Yoon
Lee Joo-sil isMrs. Jung
Mrs. Jung

Related Movies

Best Friends Forever
Fast X (2023)
ស្តេចស្វាកុំកុំ ២០១៤
Wonder Woman 1984
Emanuelle Do Ut Des
ស្នេហ៍និរន្ដរ៍ចន្ទ្រា
The Mummy 2017
Retribution
Alena: Anak Ratu Iblis
Maghrib Time
Teenage Mutant Ninja Turtles
Yesterday Once More

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published